جاز
جاز

جاز

جاز یک سبک موسیقی ایجاد شده توسط سیاه‌پوستان آمریکا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است که از مشخصات آن، به‌کارگیری نت‌های محزون، ضرب‌های کشیده-کوتاه، به‌کارگیری ندا و پاسخ‌، پلی‌ریتمیک بودن و مهم‌تر از همه بداهه‌نوازی است

آخرین مطالب دسته بندی جاز